Substancje chemiczne towarzyszą człowiekowi od zawsze. Nie zawsze człowiek był jednak świadomy możliwości ich praktycznego zastosowania. Obecnie niektóre substancje i związki chemiczne wykorzystywane są przykładowo do produkcji nawozów sztucznych. Dzięki temu ich umiejętne stosowanie przyczynia się do zwiększenia wydajności rolnictwa. Jednocześnie zapewnia to uzyskiwanie bardziej obfitych plonów, co sprzyja dobru ludzkości.

Używanie nawozów sztucznych w uprawach roślin

praktyczne nawozy wapniowe granulowaneWykorzystywanie nawozów sztucznych stało się popularne w XIX wieku. Wtedy odkryto zastosowanie niektórych substancji chemicznych w rolnictwie. Pierwszym nawozem sztucznym była saletra. Następnie wraz z postępem nauki i techniki zaczęto wyodrębniać coraz to nowe substancje i związki chemiczne, które ułatwiły wzrost roślin, a także zwiększały ich plon. Z tego też powodu obecnie niemal każde gospodarstwo rolne wykorzystuje niektóre nawozy sztuczne do zwiększenia swojej wydajności oraz produktywności. Stosowanie nawozów sztucznych jest w dużej mierze uzależnione od jakości gleby, w jakiej dana roślina rośnie. Należy przy tym pamiętać, że stosowanie niektórych nawozów sztucznych może być szkodliwe dla pewnych typów roślin. Z tego też powodu powinniśmy je stosować z odpowiednim rozeznaniem. Jeśli chodzi o zasobność gleby w niektóre substancje odżywcze to dużą rolę odgrywa wapno. Jego niedobór prowadzi do słabszej odporności większości roślin na choroby grzybowe. Z tego też powodu, jeżeli gleba nie jest zasobna w ten pierwiastek powinniśmy stosować praktyczne nawozy wapniowe granulowane. Dzięki temu w dość krótkim czasie uzupełnimy niedobory wapnia w glebie. Stosowanie nawozów wapniowych do gleby, która jest zasobna w wapno może przynieść odwrotny skutek. Spowoduje porażenie rośliny, bądź nawet jej całkowite obumarcie. Przy stosowaniu nawozów sztucznych ważne jest nie tylko zachowanie umiaru i proporcji zgodnie z zaleceniami producenta, ale także stosowanie ich o określonej porze roku.

Brak zachowania powyższych zaleceń może mieć niekorzystny wpływ nie tylko na nasze sadzonki, ale także na zasobność gleby w składniki odżywcze i jej odczyn. Wysokie ph gleby skutkować może brakiem wzrostu roślin, które preferują kwaśną glebę. W takim przypadku będziemy musieli zmniejszyć zasadowy odczyn gleby na bardziej kwaśny. Pomocne w tym będą wszelkie nawozy na bazie torfu, które pomogą zniwelować nadmiar zasadowego odczynu. jak pokazuje powyższy przykład brak umiaru w nawożeniu gleby skutkować może poświęceniem większej ilości czasu na konieczność doprowadzenia gleby do należytego odczynu.