Obecnie na rynku powstaje coraz większa liczba nieruchomości z przeznaczeniem dla osób prywatnych jak i również dla przedsiębiorstw. Budynki te muszą być wyposażone w odpowiednie instalacje zapewniające ich komfortowe oraz bezpieczne użytkowanie. Do takich systemów można zaliczyć między innymi: ogrzewanie, oświetlenie, wentylację, wodociągi, kanalizację czy elektrykę. Niemniej jednak w przypadku obiektów użyteczności publicznej koniecznym staje się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń.

Rola audytora zabezpieczeń przeciwpożarowych

wyczerpujący audyt ppożJest to wynikiem dużej ilości osób, które jednocześnie mogą przebywać na terenie budynku. W takim przypadku zarządcy muszą spełnić wymogi zawarte w aktach prawnych, które określają jak powinien być zaprojektowany obiekt oraz jakie instalacje musi posiadać. W przypadku obiektów użyteczności publicznej takich jak chociażby urzędy, muzea czy galerie handlowe jednym z największych zagrożeń jest wystąpienie otwartego ognia zwane pożarem. Ogień stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także może znacznie uszkodzić znajdujące się w budynku mienie. W związku z tym koniecznym jest stosowanie zabezpieczeń, które pozwolą szybko wykryć zagrożenie oraz jemu przeciwdziałać. Przywołać można tutaj chociażby instalację sygnalizacji pożaru, która składa się z takich urządzeń jak: czujki dymu, centrala, ręczne ostrzegacze, stałe urządzenia gaśnicze, sygnalizatory, klapy dymne czy bramy. Każde z tych urządzeń pełni w systemie określoną funkcję. Żeby cały system działał prawidłowo koniecznie należy zapewnić poprawne funkcjonowanie i konfigurację wszystkich wcześniej wspomnianych części składowych. W tym celu bardzo często w budynku przeprowadzany jest wyczerpujący audyt ppoż, który ma na celu sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczeń oraz ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi. Jest to szczególnie ważne w przypadku budynków, które już istnieją.

W takim przypadku, gdy zmieniają się przepisy konieczne staje się ich dostosowanie do najnowszych wymogów. Właśnie wtedy zarządcy decydują się często na przeprowadzenie audytu, który pozwala na weryfikację wszystkich założeń oraz zastosowanych rozwiązań. Wynikiem takich działań jest sporządzenie sprawozdania, w którym szczegółowo opisany jest stan obecny budynku oraz kwestie, które niezwłocznie należy poprawić. Audyt pozwala uniknąć problemów podczas kontroli organów do tego celu uprawnionych. Stosując się do zaleceń audytora można dostosować budynek do obowiązujących przepisów. Jest to niezwykle ważne biorąc pod uwagę skuteczność działania całego systemu oraz bezpieczeństwo osób zgromadzonych na terenie budynku.