Niestety czasami zdarza się tak, że teren inwestycji znajduje się na gruncie silnie nawodnionym. Przepływająca pod powierzchnią ziemi woda gruntowa nie stanowi zagrożenia dla samej konstrukcji obiektu, ponieważ podczas projektowania ten fakt został uwzględniony. Problem stanowi jednak wykonanie prac budowlanych. Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykonaniem robót ziemnych od pewnej głębokości kończyłoby się zalaniem dna i jednocześnie uniemożliwieniem prac. Jak poradzić sobie z takim problemem?

Ścianki szczelne jako zabezpieczenie wykopu

prawidłowe zabezpieczenie wykopówObniżenie zwierciadła wody gruntowej to pierwszy krok, na który w większości przypadków decyduje się inwestor. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu igłofiltry, których zadaniem jest odprowadzanie wody w inne miejsce. Nie stanowi to jednak całkowitego rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że warstwą wodonośną zawsze jest grunt niespoisty. Oznacza to, że po większych opadach skarpy i tak ulegałyby zsunięciu, co w dalszym ciągu uniemożliwiałoby prowadzenie prac. W związku z tym wokół planowanego wykopu wykonuje się tzw. ściankę szczelną. To nic innego jak stalowe grodzice zakotwione w ziemi na głębokość większą niż poziom posadowienia fundamentów. Specjalne połączenia poszczególnych elementów oraz kształt paneli sprawiają, że skarpy są stabilne, a woda znajdująca się w gruncie nie ma możliwości zalania terenu prac. Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace konieczne jest sprawdzenie, czy szalunek jest stabilny. Prawidłowe zabezpieczenie wykopów nawodnionych nie należy bowiem do najprostszych i wymaga dużej uwagi. Każdy błąd może skutkować pojawieniem się sporej awarii, a w konsekwencji dużych opóźnień w realizacji prac budowlanych. Istotne jest również to, aby sprawdzić, jakiej jakości są wykorzystywane podczas prac grodzice. Oczywiście niewielka powłoka rdzy nie wyklucza elementów z zastosowania. Jednak kiedy blacha, z której zostały wykonane, jest wyraźnie osłabiona przez spore ogniska rdzy, należy element odrzucić, a w jego miejsce zastosować inny.

Odpowiednie zabezpieczenie wykopów jest niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo pracowników zajmujących się realizacją prac. Oberwanie się skarpy wykopu następuje szybko i nagle, dlatego ucieczka przed osuwiskiem jest wręcz niemożliwa. Odpowiednio wykonane zabezpieczenia zapewnią bezpieczeństwo również znajdującym się w pobliżu obiektom budowlanym oraz pracownikom realizującym zadania na poziomie gruntu. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy do skarpy podjeżdżają maszyny i środki transportowe, których zadaniem jest wywóz urobku.