Uzależnienia od substancji psychoaktywnych są znakiem naszych czasów. Narkotyki są stosunkowo łatwo dostępne. Na uzależnienie w szczególności narażeni są młodzi ludzie, którzy łatwo ulegają manipulacjom i presji ze strony grupy rówieśniczej. Rodzice, którzy widzą u swoich dzieci niepokojące objawy uzależnienia od narkotyków, powinni jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą. Czasami symptomy uzależnienia są ledwo dostrzegalne.

Ośrodki leczenia uzależnień walczą z narkotykami

leczenie uzależnień od narkotykówNarkomania to poważna choroba, która potencjalnie może dotknąć każdego. W wielu przypadkach prowadzi do śmierci osoby uzależnionej. Znane są powszechnie przypadki przedawkowania silnych narkotyków. Osoby chore przede wszytkim wykazują silną i niepohamowaną potrzebę przyjmowania substancji odurzających, ponadto też nie mają kontroli nad ilością spożywanych narkotyków, a ich związki uczuciowe z innymi ludźmi ulegają znaczącemu zubożeniu. Z czasem dosłownie wszytko kręci się wokół jednego tematu – konieczności przyjęcia kolejnej dawki narkotyku. Gdy środek odurzający przestaje działać, pojawia się dotkliwy zespół abstynencyjny. Jeżeli mamy do czynienia z tego typu objawami, konieczne jest specjalistyczne leczenie uzależnień od narkotyków. Nowoczesną formą leczenia tego typu zaburzeń jest terapia strategiczno-strukturalna. Prowadzi się ją w wielu uznanych ośrodkach odwykowych. Terapeuci uzależnień zwracają uwagę na fakt, że osoby uzależnione od narkotyków mają rozmaite problemy i dosyć skomplikowaną sytuację życiową. Z tego też względu terapia uzależnień nie może się skupiać jedynie na objawach oraz na potrzebie utrzymania abstynencji. Narkomanii często towarzyszą inne zaburzenia i choroby psychiczne – depresja, nerwica lub psychoza. Psychoterapia powinna być w dużej mierze ukierunkowana na zmianę mechanizmów, które decydują o przyjmowaniu substancji odurzających. Specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień często na samym początku rekomendują pacjentom detoks całego organizmu. W tym celu pacjent musi wcześniej udać się na oddział detoksykacyjny. Osoby z silnymi objawami abstynencyjnymi wymagają stałej obserwacji.

W ośrodkach leczenia uzależnień można skorzystać z porad fachowców, którzy doskonale znają mechanizmy narkomanii, alkoholizmu oraz lekomanii. Osoby uzależnione często same z siebie nie szukają pomocy. Rządzą nimi bardzo silne mechanizmy obronne, które nie pozwalają w pełni ocenić sytuacji. Dla osoby uzależnionej narkotyki są sposobem na radzenie sobie z problemami życia codziennego, pozwalają zabić nudę i poczuć się wyjątkowo.