Alkoholizm jest z pewnością jednym z najczęstszych uzależnień naszych czasów. Powszechny dostęp do różnego rodzaju alkoholu zarówno dla dorosłych jak i młodzieży sprawia, że problem alkoholizmu dotyka coraz więcej osób. Tempo życia, stres, brak lub nadmiar pracy, problemy rodzinne i zawodowe, z którymi coraz gorzej sobie radzimy sprzyjają ucieczce w zalezienia.

Alkoholizm jako jedno z uzależnień leczonych hipnozą

leczenie alkoholizmu hipnozą

Leczenie alkoholizmu, podobnie jak wszystkich innych uzależnień jest niezwykle trudne i długotrwałe. Jednak żeby w ogóle mogło nastąpić, niezbędna jest chęć podjęcia leczenia przez uzależnionego i odpowiednia motywacja. Niestety, często nawet pomimo najlepszych chęci i dobrej motywacji osoba uzależniona potrzebuje wsparcia farmakologicznego oraz psychologicznego. Jednym ze sposobów leczenia takiego uzależnienia jest hipnoza. Jako metoda dość kontrowersyjna ma swoich zdecydowanych przeciwników jak i zwolenników. Faktem jednak jest, że w wielu przypadkach jest niezwykle istotnym elementem terapii w leczeniu uzależnienia. Hipnoza jest stanem bardzo głębokiego skupienia na swoim wnętrzu i już jako taka pozwala człowiekowi na dostrzeżenie swoich potrzeb i pragnień głęboko schowanych przed świadomym odbiorem samego siebie. Jako element wspomagający terapię, taki stan pozwala na znalezienie przyczyn uzależnienia, co w dużej mierze ma wpływa na zmianę nastawienia do swojego nałogu oraz wybranie odpowiedniej metody terapii. Drugi rodzaj terapii hipnozą polega na przekazywaniu odpowiednich sugestii osobie znajdującej się w stanie hipnozy, które mają na celu zredukować nadużywanie alkoholu. Skuteczność takiego rodzaju terapii w dużym stopniu zależy od samego pacjenta, jego motywacji do leczenia, stopnia uzależnienia, jego przekonania o skuteczności hipnozy oraz indywidualnych predyspozycji i podatności na sugestie hipnotyczne. Leczenie alkoholizmu hipnozą, podobnie jak leczenie każdego innego rodzaju nałogu musi być poprzedzone wywiadem, w którym terapeuta uzyskuje informacje dotyczące różnych aspektów życia pacjenta. Konieczna jest również zbudowanie relacji z pacjentem, polegającej na zaufaniu i wierze z pozytywny efekt terapii.

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność leczenie alkoholizmu jest środowisko, w jakim na co dzień przebywa pacjent oraz jego właściwe zaangażowania w terapię pacjenta. Nie bez powodu mówi się o zespole współuzależnienia od alkoholu. Dlatego, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, terapią powinni być objęci wszyscy członkowie rodziny.