W niektórych budynkach koniecznym staje się zastosowanie dodatkowych instalacji oraz urządzeń pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno obiektów publicznych, gdzie jednocześnie przebywać może duża grupa osób jak i również budynków firmowych. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku mogą bowiem wystąpić zjawiska niepożądane, które mogą doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz uszkodzenia zgromadzonego mienia.

Skuteczne sygnalizatory dźwiękowe

polecany sygnalizator dźwiękowyJednym z najpoważniejszych zagrożeń jest z całą pewnością pożar, który może doszczętnie zniszczyć budynek. Właśnie dlatego na terenie dużych obiektów stosowane są systemu mające na celu szybkie wykrycie zagrożenia oraz ograniczenie skutków jego wystąpienia. Oprócz tego ważną kwestią jest również sprawna i skuteczna ewakuacja ludzi z budynku. O zagrożeniu osoby przebywające w obiekcie są przeważnie informowane poprzez specjalny sygnał alarmowy wydobywający się z urządzeń nazywanych sygnalizatorami akustycznymi. Warto dodać, że polecany sygnalizator dźwiękowy powinien charakteryzować się odpowiednią skutecznością alarmowania. Pod tym pojęciem kryje się wiele parametrów technicznych. Do najważniejszych z nich można z całą pewnością zaliczyć natężenie generowanego dźwięku. Oprócz tego bardzo często wymagana jest synchronizacja urządzeń pracujących w jednej przestrzeni tak żeby sygnał był zrozumiały i jednoznaczny. Oprócz tego niektóre z dostępnych na rynku modeli posiadają dodatkowe funkcje takie jak chociażby potencjometr do regulacji głośności czy funkcja rampy. Warto dodać, że w niektórych przypadkach sygnalizacja dźwiękowa powinna być uzupełniona o sygnalizację optyczną. Jest to niezbędne w miejscach, gdzie przebywać mogą osoby niedosłyszące oraz pracujące w ochronnikach słuchu. Jest to zalecane również tam, gdzie pracujące maszyny czy linie technologiczne mogą generować wysokie natężenie hałasu. Na rynku dostępne są również sygnalizatory dźwiękowe z komunikatem słownym. W takim rozwiązaniu modulowany sygnał akustyczny jest uzupełniony o komunikat słowny.

Urządzenie pracuje w określonej przez odpowiednią normę sekwencji. Każdy sygnalizator, który ma być zastosowany w systemie sygnalizacji pożarowej powinien przejść odpowiednie badania na zgodność z normami. Są one wykonywane w odpowiednik jednostkach badawczych, które posiadają akredytację. Pozytywny wynik badania skutkuje wystawieniem certyfikatu oraz dopuszczenia, które potwierdzają skuteczność rozwiązania w warunkach zagrożenia. Bezpieczeństwo jest zagadnieniem nadrzędnym.