Aparaty tlenowe z atestem

Akcja ratownicza często może przeciągać się godzinami, w zależności od warunków i potencjalnej ilości poszkodowanych osób. Jednak warunki w strefie zagrożenia bardzo często nie pozwalają na długie poszukiwania czy pracę, zwłaszcza w miejscach zadymionych, lub mających duże stężenie chemikaliów w powietrzu. W takich warunkach, jakakolwiek skuteczna akcja zależy głównie od wyposażenia ratowników, przede wszystkim od […]

Read more