Akcja ratownicza często może przeciągać się godzinami, w zależności od warunków i potencjalnej ilości poszkodowanych osób. Jednak warunki w strefie zagrożenia bardzo często nie pozwalają na długie poszukiwania czy pracę, zwłaszcza w miejscach zadymionych, lub mających duże stężenie chemikaliów w powietrzu. W takich warunkach, jakakolwiek skuteczna akcja zależy głównie od wyposażenia ratowników, przede wszystkim od aparatów tlenowych.

Nowoczesny ratowniczy aparat tlenowy

certyfikowany aparat powietrznyPrzy nadmiernym stężeniu chemikaliów czy dużym zadymieniu, zwykłe maski przeciwgazowe używane przez służby ratownicze często nie wystarczają, a filtry chronią tylko w ograniczonym stopniu, narażając tym samym zdrowie ratownika. Do pracy w takich warunkach niezbędny więc jest certyfikowany aparat powietrzny z atestem bezpieczeństwa, dopuszczony do użytku w strefach największego zagrożenia. Aparat taki składa się z nowoczesnej maski przeciwgazowej z izolowanym dopływem powietrza i szeroką szybą, odporną na uszkodzenia, która nie tylko chroni ratownika przed fizycznymi obrażeniami, efektami zadymienia oczu czy wpływem chemikaliów, ale również zapewnia bardzo duże pole widzenia i w żaden sposób nie ogranicza wzroku noszącego. Aparat oddechowy jest odizolowany od górnej części twarzy, dlatego też nawet w wypadku uszkodzenia szyby maski, aparat nadal będzie zaopatrywał ratownika w czyste powietrze, choć będzie on narażony na efekty substancji szkodliwych w powietrzu. Maska taka może również spełniać funkcje ochronne podobnie jak zwykła maska przeciwgazowa, bez użycia zewnętrznego źródła tlenu, choć nie jest to zalecane, a najczęściej taka funkcja używana jest tylko gdy podłączenie źródła tlenu nie jest możliwe. Źródłem tlenu w niemal wszystkich nowoczesnych aparatach tlenowych są wzmocnione butle, które mogą być używane niemal w każdych warunkach. By zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom, butle są pokrywane materiałem neutralizującym, podobnym do tych używanych w kombinezonach ochronnych.

Zawory i przewody aparatu są dodatkowo uszczelniane, choć w przypadku naruszenia czy uszkodzenia butli, istnieje możliwość błyskawicznego jej wypięcia, w sytuacji gdy istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia z powodu pęknięcia butli pod ciśnieniem. Do bardzo długich akcji zazwyczaj stosowane są dwie lub więcej butli, które zapewniają możliwość działania przez wiele godzin, ale również mogą służyć jako źródło tlenu dla osób poszkodowanych, przy użyciu zewnętrznego aparatu oddechowego, dołączonego do głównej aparatury.